Produkty RIC - Pristroje

Prismaflex

Tento prístroj je kombináciou jednoduchého použitia a ochrany, ktorý Prisma systém zebezpečuje pri continuálnych metódach liečby pre všetky jednotky internzívnej starostlivosti. Oproti staršiemu modelu sa ovládanie značne zlepšilo, ako i ostatné technické parametre. Taktiež sa zvýšili možnosti využitia tohto prístroja pre ďalšie špecifické metódy. Sme hrdý, že možme predstaviť túto inovačnú novinku i na Našom trhu, ktorá napomáha k liečbe kriticky chorých pacientov. To je Prismaflex Systém.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192