Produkty HD - Bicart

Bicart

Bicart je súchý prášok v kartridži, ktorý dodáva on-line, vysokú kvalitu bikarbonátového roztoku počas liečby.

  • produkovaním čerstvého bekarbonátového koncentrátu on-line počasť dialyzačnej liečby kontroluje riziko contaminácie a prítomnosť baktérií
  • minimalizuje skladové a manipulačné požiadavky
  • dostupný v rôzličných veľkostiach (650g, 720g)
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192