Produkty HD - HD Catheters

Accessories

Príslušenstvo spolu s jednotlivými typmi katetrov dopĺňa širokú škálu ponuky spoločnosti Gambro.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192