Produkty HD - Dialyzačné ihly

Rada F a Rada FSN

Gambro dialyzačné ihly majú mnoho výhod, ktorých kombinácia zabezpečuje konfort pre pracienta, ako i manipuláciu pre sestry. Špeciálne lomený rez ihly napomáha k minimalizovaniu bolesti pri napichovaní pacienta a farebné označenie krídielok ihly slúžia na zjednodušenie manipulácii pre zdravotný personál. Dialyzačné ihly spoločnosti Gambro a ich podrobnejšiu špecifikáciu nájdete v prílohe na stiahnutie.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192