Produkty HD - Dialyzátory - Low Flux

GFS 11, 12, 16, 20

GFS Plus

Rada GFS Plus dialyzátorov je naturálnou voľbou pre pacienta, ktorá zabezpečuje optimálne sťahovanie fosforu počas dialýzy. Midifikácia tejto polymerovej membrány s diethylaminoethylenom, DEAE skupiny zabezpečuje optimálny clearence forsforu, ktorý je charakteristický pre túto skupinu, ako i pre ostatné skupiny dialyzátorov. Možno hovoriť o konkurenčnej výhode, čo sa týka týchto parametrov.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192