Produkty HD - Dialyzátory - Low Flux

Polyflux 14L, 17L, 21L

Polyflux L

Dialyzátori polyflux L boli vyvinuté k optimalizácii liečby zabezpečujúce vysokú efektívnosť nízko prietokovej hemodialýzy. Polyamidová S membrána vyvinutá bez čistého plniaceho glycerolu zlepšuje manipulačné charakteristiky, nežšie prietokové rýchlosti a čas, nižší stupeň rýchlosti pri preplachu dialyzátoru a minimálny zostatok usadenín krvy na membráne.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192