Produkty HD - Úpravne vody

WRO 300 / 300 H

Úpravňa vody WRO 300 a WRO 300H sú čistiacimi jednotkami zabezpečujú dokonalú a potrebnú kvalitu vody pre dialyzovaných pacientov. WRO 300 využíva integrovanú chemickú dezinfekciu, pokiaľ čo WRO 300 H využíva tepelnú dezinfekciu, ktorá dáva lepší predpoklad k produkcii čistej vody bez použitia chemikálií. Obidve zariadenia majú kompaktný dizajn, tichý chod a extrémne vysokú efektívnosť.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192