Produkty MARS - Hepatic Care - Mars Sety

Mars kit 1412/1 Mars mini

Tento set, ako aj ostatne druhy, ktoré ponúka firma Gambro slúžia na stiahovanie nebezpečných toxínov z krvy pacienta. Mars Kit 1412/1 je svojou veľkosťou plochy dialyzátora, ktorý je súčasťou tohto setu určený pre deti do hmotnosti 20 kg. Prietok krvy je možný pri tomto druhu setu 57ml a na strane albuminia je to 40 ml.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192