Produkty MARS - Hepatic Care - Prístroje Mars

Mars

Mars ponuká profesionálnu možnosť liečby pri úplnom zlyhaní pečene, a dáva pacientom reálnu šancu na prežitie. Liečba prostredníctvom systému Mars nahrádza funcie pečene počas jej opätovnej regenerácie v závislosti od jej poškodenia. Taktiež je určitým premostením počas obdobia pokiaľ sa nenájde vhodný darcovský orgán pre takto vážne chorého pacienta.

Mars má pozitívne účinky (vplyv) na:

  • úmrtnosť
  • hemodynamiku
  • funckie pečene.
  • renálne funkcie
  • kapacitu viazanosti albumínu
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192