Nephro Centrum

Mgr. Katarína Csehová

vrchná sestra

  • Ukončila štúdium: Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
  • v roku 2008 získala vysokoškolské vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia v akreditovanom študijnom programe
  • 2006-2012 NSP Dunajská Streda Interné oddelenie
  • 2012 - Nephrocentrum

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192