Nephro Impax

MUDr. Marcela Gányovicsová

sekundárny lekár


MUDr. Marián Bystriansky
MUDr. Marián Bystriansky
odborný garant,vedúci lekár
MUDr. Lívia Liptáková
MUDr. Lívia Liptáková
sekundárny lekár
Mária Kardošová
Mária Kardošová
vrchná sestra
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192