Medimpax

Alžbeta Bernáthová

  • V roku 1984 ukončila SZŠ v dunajskej Strede
  • Od 1984 do 1995 robila ako inštrumentárka na ÚKVCH
  • Od 1995 ako sestra na dialyzačnom oddelení v Dunajskej Strede
  • V r. 2004 špecializácia v odbore :starostlivosť o dialyzovaných pacientov
  • Od 2011 vrchná sestra na dial. oddelení MEDIMPAX v Bratislave

MUDr. Ivo Topoľský,MPH
MUDr. Ivo Topoľský,MPH
vedúci lekár eliminačných métód
MUDr. Viktor Jankó
MUDr. Viktor Jankó
lekár so špecializáciou detská nefrológia
Alžbeta Bernáthová
Alžbeta Bernáthová
vrchná sestra dialyzačného strediska
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192