Dialyzačné kreslá

Firma Impax Trading, spol. s r. o. je výhradným zástupcom talianskej firmy Gardhenbilance, ktorá sa zaraďuje medzi lídrov v oblasti výroby zdravotníckych zariadení. Firma sa zaoberá výrobou zdravotníckych postelí, kresiel i s váhou pre nemocničnú, ako i domácu hospitalizáciu. Spoločnosť Gardhenbilance je certifikovaná, čím spĺňa všetky najprísnejšie normy potrebné a nevyhnutné v oblasti zdravotníctva.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192