Gambro

História a stratégia spoločnosti Gambro

Spoločnosť Gambro a. s. pôsobí na trhu dialyzačnej techniky, spotrebného materiálu a celkových služieb spojených z dialyzačnou starostlivosťou už niekoľko desiatok rokov. Spoločnosť má zastúpenie v mnohých krajinách sveta a na mnohých kontinentoch, a taktiež i na Slovensku, kde výhradným zástupcom tejto významnej a renomovanej spoločnosti je firma Impax Trading spol. s r. o., so sídlom v Bratislave.

Všetko začalo pri prvom objavení umelej obličky pánom Prof. Nilsom Alwallom. Neskôr sa i určitý druh dialyzátorov – umelých obličiek i pomenoval po tomto významnom profesorovi. V roku 1964, Gambro a. s. nadviazalo na rozvoj umelej obličky, ktorého základy postavil pán Prof. Nilson Alwall za pomoci Holgera Crafoorda, výrobu a aj samotné uvádzanie na trh tejto života zachraňujúcej a potrebnej inovácii.

Počiatočný rozvoj začal vo Švédskom Lunde, kde po krátkej dobe začalo Gambro vyrábať pod vlastným obchodným názvom svoje produkty. Masová produkcia samostatných umelých obličiek, ako i dialyzačných prístrojov sa traduje od roku 1993.

Počas niekoľkých rokov spoločnosť zaznamenala obrovský významný prínos a tým uchytenie sa značky Gambro na trhu, čo napomohlo k rozšíreniu tzv. hraníc produktov a služieb. Hospal, COBE, REN a Vivra sú členskými spoločnosťami firemnej rodiny Gambro a. s. .
V súčasnosti Gambro vyrába dialyzačné produkty, zabezpečuje dialyzačnú starostlivosť v dialyzačných klinikách, ako i v oblasti krvnej technológii v rámci celého sveta.

Tieto tri obchodné činnosti formálne spadajú pod tri názvy a to :

  • Gambro Renal Products
  • Gambro Healthcare
  • Gambro BCT

Gambro a. s. zaznamenalo i vzrast na Štokholmskej burze, ktoré sa traduje od roku 1983. Gambro a. s. zaznamenáva postupný rast v pozícii svetového lídra v oblasti zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych služieb a technológii krvných komponentov.

Celkovú stratégiu spoločnosti Gambro a. s. týkajúca sa riadenia a priorít spoločnosti, možno definovať:

  • ako príležitosti a risk, ktoré spoločnosti Gambro vznikajú v podmienkach podnikateľského prostredia. Stratégia je použitá ako podklad pre rozhodovanie a dosiahnutie určitých zdrojov a ich zaistenie dlhodobej tvorby ich hodnoty.
  • jadrom stratégii, ako i činnosti spoločnosti Gambro a. s. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výroba zdravotníckych produktov, technológia a inovácie krvných bánk, ako i samotná liečba pacienta pri maximálnom orientovaní sa predovšetkým na samotného pacienta.
  • schopnosť zabezpečenia dialyzačnej starostlivosti vrátane príslušných produktov, terapií a servisu, ktorá ponúka maximálnu účinnosť.
  • ďalej dialyzačné modely liečby ktoré sú zaistené trvalými a včasnými dodávkami, ktorých výsledkami sú kvalitná medicínska liečba.
  • schopnosť zabezpečiť kapacitne krv a krvné súčasti, ako i samotný dodávateľský proces produktov a služieb spojených s ponukou týchto typov produktov s cieľom dosiahnutia najvyššej kvality krvných komponentov a prinášať automatizáciu na trh v oblasti krvnej starostlivosti.
  • bohatá škála a ponuka, ktoré ponúka Gambro a. s. pre rozdielne trhy (trh USA, Európa...), kde snahou spoločnosti je udržanie si vedúcej pozícii na svetovom trhu (Európa a USA), preniknúť a presadiť sa na trh Japonska a vzdialené trhy Azie a Latinskej Ameriky.
  • získať prospech z už existujúcich, ale i novo vznikajúcich príležitostí.
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192