Medimpax Bratislava

Medimpax Bratislava
Na vrátkach 2/A
841 01 Bratislava - Dúbravka

medimpax@impax.sk

Dialyzačná sála a nefrologická ambulancia:
tel:0940609480

tel: 02/54777410

MUDr. Ivo Topoľský
vedúci lekár eliminačných métód

MUDr. Juraj Magyarics
lekár so špecializáciou nefrológia

MUDr. Viktor Jankó 
lekár so špecializáciou detská nefrológia

Alžbeta Bernáthová

vrchná sestra dialyzačného strediska

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192