Medimpax Bratislava

Medimpax Bratislava
Na vrátkach 2/A
841 01 Bratislava - Dúbravka

medimpax@impax.sk

Dialyzačná sála a nefrologická ambulancia:

0940609480
02/54777410


MUDr. Ivo Topoľský,MPH
MUDr. Ivo Topoľský,MPH
vedúci lekár eliminačných métód
MUDr. Viktor Jankó
MUDr. Viktor Jankó
lekár so špecializáciou detská nefrológia
Alžbeta Bernáthová
Alžbeta Bernáthová
vrchná sestra dialyzačného strediska
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192