Nephro Centrum

Nephro Centrum - dialyzačné stredisko
Jánosa Eszterházyho 5
929 01 Dunajská Streda

nephrocentrum@impax.sk

Nefrologická ambulancia: 0940/605467

Dialýza: 0905/328843


Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192