Nephro Centrum

Nephro Centrum - dialyzačné stredisko
Jánosa Eszterházyho 5
929 01 Dunajská Streda

nephrocentrum@impax.sk

Nefrologická ambulancia :
0940/605467

Dialýza :
0905/328843

MUDr. Gabriel Rácz
primár dialyzačného strediska

MUDr. Viola Morvaiová
sekundárny lekár

MUDr. Kristína Horony
sekundárny lekár

Mgr. Juliana Kovácsová
vrchná sestra dialyzačného strediska

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192