Nephro Centrum

Nephro Centrum - dialyzačné stredisko
Jánosa Eszterházyho 5
929 01 Dunajská Streda

nephrocentrum@impax.sk

Nefrologická ambulancia :
0940/605467

Dialýza :
0905/328843

MUDr. Gabriel Rácz
vedúci lekár dialyzačného strediska

MUDr. Viola Morvaiová
sekundárny lekár

MUDr. Kristína Horony
sekundárny lekár

Mgr. Katarína Csehová
vrchná sestra dialyzačného strediska

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192