Nephro Impax

Nephro Impax - dialyzačné stredisko
Dobšinského 192/30
979 01 Rimavská Sobota

nephro.impax.rs@gmail.com

Ambulancia: 047/ 581 2018

Lekárska izba: 047/ 581 2016

Dialyzačná sála, fax: 047/ 581 2017


MUDr. Marián Bystriansky
MUDr. Marián Bystriansky
odborný garant,vedúci lekár
MUDr. Lívia Liptáková
MUDr. Lívia Liptáková
sekundárny lekár
Mária Kardošová
Mária Kardošová
vrchná sestra
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192