Nephro Impax

Nephro Impax - dialyzačné stredisko
Dobšinského 192/30
979 01 Rimavská Sobota

nephro.impax.rs@gmail.com

Ambulancia: 047/ 581 2018

Lekárska izba: 047/ 581 2016

Dialyzačná sála, fax: 047/ 581 2017

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192