Nephro Impax

Nephro Impax - dialyzačné stredisko
Dobšinského 192/30
979 01 Rimavská Sobota

nephro.impax.rs@gmail.com

Ambulancia:
047/ 581 2018

Lekárska izba:
047/ 581 2016

Dialyzačná sála, fax:
047/ 581 2017

MUDr. Marián Bystriansky
vedúci lekár dialyzačného strediska
047/ 581 2016

MUDr. Marcela Gányovicsová
sekundárny lekár

MUDr. Lívia Liptáková
sekundárny lekár

Mária Kardošová

vrchná sestra dialyzačného strediska

047/ 581 2017
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192