Charakteristika a ciele spoločnosti Impax Trading spol. s r. o.

Náš zámer podnikania je jasný, a to poskytovat služby na svetovej úrovni v oblasti dialýzy aj pre slovenských pacientov. Spoločnosť Impax Trading spol. s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25. 6. v roku 1991, v Bratislave.

Prvý krok bolo nadviazanie partnerského kontaktu s významnou švédskou firmou Gambro a.s., firmou svetového významu, prejednať a dohodnúť vzájomné vzťahy v najprijateľnejšej forme v oblasti dialýzy, problematiky dovozu špeciálneho zdravotníckeho materiálu, skladovania, dovozu a vývozu prístrojov a strojov špičkovej techniky pre dialyzačnú liečbu pacientov.

obr1

Realizujeme tieto služby

  • dovoz, skladovanie a rozvoz špeciálneho dialyzačného materiálu vlastnými dopravnými prostriedkami na domácom trhu
  • zabezpečenie vlastného certifikovaného servisu prístrojov a strojov pre dialýzu v súčasnosti i s 2 ročnou zákonom stanovenou garanciou
  • od r. 2001 sa firma stará o štyri dialyzačné strediská s viac ako 150 pacientmi, ktoré sú vybavené špecializovanými dialyzačnými prístrojmi spoločnosti Gambro a profesionálnymi odborníkmi – lekármi a zdravotným - sesterským personálom
  • rozširovanie svojej činnosti, hľadanie nových potencionálnych zákazníkov a využitie bezkonkurenčnej kvality produktov strojových, ako i spotrebných, spoločnosti Gambro
  • rozširovanie už existujúcich činností o ďalšie nadväzujúce činnosti spojené s dialyzačnou starostlivosťou

IMPAX Trading, spol. s r. o.

Sídlo spoločnosti : Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava

Prevádzka : Na vrátkach 2/A, 841 01 Bratislava-Dúbravka

Robert Velmovský

Logistika - sklad a rozvoz
+421904 027 527Ing. Ján Guráň
konateľ
02/54789192
guran@impax.sk

Ing. Mária Šemro - Kováliková
konateľ
02/54789192

Ing. Branislav Halanda
riaditeľ
02/54789192
tel: +421903 210 584
halanda@impax.sk

Ing. Erika Halandová
ekonóm
02/54789192
tel: +421908 135 357
erika.halandova@impax.sk

Impax Trading s.r.o.

Náš zámer podnikania je jasný, a to poskytovat služby na svetovej úrovni v oblasti dialýzy aj pre slovenských pacientov.

Spoločnosť Gambro a. s. pôsobí na trhu dialyzačnej techniky, spotrebného materiálu a celkových služieb spojených z dialyzačnou starostlivosťou už niekoľko desiatok rokov. Spoločnosť má zastúpenie v mnohých krajinách sveta a na mnohých kontinentoch, a taktiež i na Slovensku, kde výhradným zástupcom tejto významnej a renomovanej spoločnosti je firma Impax Trading spol. s r. o., so sídlom v Bratislave.

Dobrá strategická príprava firmy Impax Trading s.r.o. dosiahla v spolupráci s firmou GAMBRO a.s. postavenie výhradného zástupcu švédskej firmy pre SR, hlavne v týchto cieľových zámeroch :

  • dovoz, skladovanie a rozvoz špeciálneho dialyzačného materiálu vlastnými dopravnými prostriedkami na domácom trhu
  • zabezpečenie vlastného certifikovaného servisu prístrojov a strojov pre dialýzu v súčasnosti i s 2 ročnou zákonom stanovenou garanciou
  • od r. 2001 sa firma stará o štyry dialyzačné strediská s viac ako 150 pacientmi, ktoré sú vybavené špecializovanými dialyzačnými prístrojmi spoločnosti Gambro a profesionálnymi odborníkmi – lekármi a zdravotným - sesterským personálom
  • rozširovanie svojej činnosti, hľadanie nových potencionálnych zákazníkov a využitie bezkonkurenčnej kvality produktov strojových, ako i spotrebných, spoločnosti Gambro
  • rozširovanie už existujúcich činností o ďalšie nadväzujúce činnosti spojené s dialyzačnou starostlivosťou
obr3
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192