Produkty HD

Do skupiny HD patria v prvom rade prístroje, ktoré slúžia na hemodialyzačnú liečbu. Srdcom dialyzačnej kliniky je úpravňa vody, ktorá zabezpečuje transport upravenej vody medzi jednotlivými dialyzačnými monitormi. Prístroje firmy Gambro sú určené pre chronických, ako i akútnej pacientov pri zlyhaní obličkových funkcií. Ostatné produkty v skupine HD tvorí špeciálny zdravotný materiál, ktorý je potrebný pre každú jednu dialýzu, ide o tz. spotrebný dialyzačný materiál.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192