Produkty MARs

Táto skupina produktov obsahuej prístrojo určený pre Mars system, ktorý je výnimočným, inteligentným a patentovaným systém, ktorý dokáže zregenerovať činnosť pečene v prípade jej akútneho zlyhania. Tento unikátny systém slúži i ako určité premostenie pri transplantáciách pečene pacientov s vážnym zlýhavaním.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192