Nephroclinic

Mgr. Jaroslava Volnerová

vrchná sestra

Doterajšie vzdelanie:

  • 1980-1984- Stredná zdrav. škola Nové Zámky
  • 2005-2010- Vysoká škola sv.Alžbety Bratislava
  • 2011 - PŠŠ-ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

Doterajšia prax:

  • 1984-1986 – Nemocnica Nové Zámky –CPPO
  • 1986-2005- Interná ambulancia Štúrovo
  • 2005-2008 – Urologické odd. Ostrihom
  • 2008 – Nephroclinic Impax Štúrovo

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192