Nephroclinic Štúrovo

Nephroclinic Štúrovo
Jesenského 85
943 01 Štúrovo

nephroclinic@impax.sk

Dialyzačná sála: 036/7565184

Dialýza: 036/75930740907/796162


Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192