Nephroclinic Štúrovo

Nephroclinic Štúrovo
Jesenského 85
943 01 Štúrovo

nephroclinic@impax.sk

Dialyzačná sála:
036/7565184

Dialýza:
036/75930740907/796162

MUDr. Juraj Magayrics
vedúci lekár dialyzačného strediska


MUDr. Sylvia Okkelová
lekár so špecializáciou

MUDr. Ferenc Valovič
sekundárny lekár

Mgr. Jaroslava Volnerová
vrchná sestra dialyzačného strediska
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192