Produkty RIC

Produkty Renal Intensive Care sú určené pre akútnu liečbu zlyhania obličiek, kde Gambro svojou kvalitou a vysokou odbornosťou vyvíja jednotlivé prístroje, ktoré sú určené na liečbu obličiek, ale i pečene, tzv. pečeňovej dialýzy. Bližší popis systému Mars je v odkaze Produkty Mars.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192