Produkty HD - CleanCart

CleanCart A, C

Kartridže CleanCart slúži na dezinfekciu prístrojov značky Gambro, ktorá sa vykonáva pravidelne po každej ukončenej dialyzačnej liečbe. Dezinfekciou vlastným dezinfekčným prostriedkom obsluhujúci personál maximálne znižuje riziko kontaminácie prístroja nežiadúcimi baktériami a mikroorganizmami.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192