Nephro Centrum

MUDr. Kristína Horony

sekundárny lekár

  • Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1998-2005
  • 2005-2009 NSP Dunajská Streda Interné oddelenie
  • 2009 - Nephrocentrum

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192