Nephro Centrum

MUDr. Gabriel Rácz

vedúci lekár 

  • Ukončil štúdium: Vojenský Lekársky Výskumný a doškoľovací ústav Jana Evangelisty Purkyne v Hradci Králové v roku 1984.
  • 1984-1990 ČSLA- vojenský lekár
  • 1990 NSP Dunajská Streda
  • Atestáciu ako nefrológ v roku 1995
  • 2002 - Nephrocentrum

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192