Produkty MARS - Hepatic Care - Mars Sety

Mars kit 1115/1 PrisMARS

Mars kit je set urceny pre druh liečby, kde sa pre prepojenie s pristrojom Mars používa prístroj Prisma, ktorý sa využíva na kontinuálne druhy liečby. Tento fakt vyplýva i z názvu PrisMars, kde toto spojenie slov pomenúva prístoje Prisma a Mars. Táto kombinácia týchto dvoch prístrojov zabezpečuje bezprostrednú mobilnú možnosť liečby, keďže prístroj Prisma nepotrebuje mať pripojenú úpravňu vody, ktorá pri ostatných dialyzačných prístrojoch je veľmi potrebná. Takto vybavený prístroj dokáže prostredníctvom jeho spomínaných výhod spolu s prístrojom Mars a Mars kit 1115/1 PrisMars pokryť široký región.

Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192