Nephro Impax

Mária Kardošová

vrchná sestra

  • maturovala v roku 1981 na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave.
  • od roku 1981 pracovala ako zdravotná sestra na internom oddelení v Rimavskej Sobote.
  • na hemodialyzačnom oddelení nemocnice Rimavská Sobota pracovala od roku 1995 ako staničná sestra.
  • od 1.11.2002 pracuje na hemodialyzačnom stredisku Nephro-Impax Rimavská Sobota Ako vrchná sestra.

Má špecializáciu v odbore gastroenterológia, vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov.
Zúčastňuje sa na rôznych odborných seminárov a školení.


MUDr. Marián Bystriansky
MUDr. Marián Bystriansky
odborný garant,vedúci lekár
MUDr. Lívia Liptáková
MUDr. Lívia Liptáková
sekundárny lekár
Mária Kardošová
Mária Kardošová
vrchná sestra
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192