Nephro Impax

MUDr. Marián Bystriansky

odborný garant,vedúci lekár

  • promoval v roku 1985 na LF UKv Martine.Atestoval z vnútorného lekárstva a z nefrológie. 
  • od roku 1995 pracoval na hemodialyzačnom stredisku NsP Rimavská Sobota.
  • od roku 2002 pracuje na hemodialyzačnom stredisku Nephro Impax Rimavská Sobota ako lekár
  • od roku 2017 vo funkcii primára.

Je členom viacerých odborných lekárskych spoločností.
Pravidelne sa zúčastnuje vzdelávania na domácich a zahraničných kongresoch.


MUDr. Marián Bystriansky
MUDr. Marián Bystriansky
odborný garant,vedúci lekár
MUDr. Lívia Liptáková
MUDr. Lívia Liptáková
sekundárny lekár
Mária Kardošová
Mária Kardošová
vrchná sestra
Sídlo

Sídlo spoločnosti

Impax Trading, spol. s r. o. 
Dúbravská cesta 9 
842 36  Bratislava

Telefón

Kontakt

02/54789192